Đang tải dữ liệu giao dịch

Thông tin đơn hàng

Nhà cung cấp

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC KIDDIHUB

Mã đơn hàng

peI3Mh2uwd6pAJxQXB3B82nLlcwR7BuWc6uMTg46Jn9BRnHTs

Mô tả

Thanh toan tai lieu KiddiHub

Số tiền

5.000đ

Quét mã QR để thanh toán

Sử dụng App MoMo hoặc ứng dụng camera hỗ trợ QR code để quét mã
paymentcode

Đơn hàng sẽ hết hạn sau:

Gặp khó khăn khi thanh toán?
Xem Hướng dẫn